Pomul verde, pomul uscat

Doamne, Te rog sã ai grijã de mine, de cei dragi ai mei si de toti oamenii!

Doi oameni s-au hotãrât sã planteze fiecare câte un pom în grãdina casei lor. Cel dintâi a sãpat groapã, a umezit pãmântul, a pus îngrãsãmânt natural, dupã care a plantat butasul. Terminând cu meticulozitate întreaga operatiune, a început sã se roage, astfel:
-Doamne, Te rog sã dai acum niste ploaie, pentru cã pomul acesta are nevoie de apã. Dumnezeu i-a ascultat rugãciunea si a scuturat norii, trimitând apã pe pãmânt. Apoi, omul a zis:
-Doamne, acum Te rog sã dai niste vreme bunã, pentru cã eu stiu cã pomul sãdit are nevoie de soare. Dumnezeu i-a ascultat rugãciunea, trimitând raze de soare cãlduroase peste munca sa. Pe urmă, omul a zis:
-Doamne, Te rog acum sã trimiti suflare de vânt care sã întãreascã rãdãcina pomului. Si Dumnezeu i-a ascultat si i-a împlinit rugãciunea, poruncind vânturilor sã porneascã, asemeni cu dorinta omului. A doua zi dimineata, însã, trezindu-se omul si mergând în grãdinã constatã surprins cã pomul...se uscase.
Cel de-al doilea om a procedat întocmai ca cel dintâi în ceea ce priveste plantarea pomului, doar cã rugãciunea sa a fost simplã si cu totul diferitã. Terminând munca, el s-a rugat asa:
-Doamne, eu mi-am fãcut partea mea, acum Te rog pe Tine sã ai grijã de pomul acesta. Si Dumnezeu a avut grijã de pom, a dat ploaie la bunã vreme si a trimis soare si vânt când a stiut El cã e de folos. Iar pomul s-a prins si a înflorit si l-a bucurat cu rod mult pe omul care a stiut sã se roage.
Dragii mei, nu cumva si noi, rugându-ne, ne pierdem în detalii si în lucruri mãrunte? Singura noastrã rugãciune ar trebui sã fie aceasta:
Doamne, Te rog sã ai grijã de mine, de cei dragi ai mei si de toti oamenii! Atât...

( Text preluat de la pr. Dan Cismaș - Parohia Ortodoxă Maieru I)


Corina Stanciu

59 Blog postari

Comentarii