Ce vrea Dumnezeu de la noi?

Să avem credinţă în El. Nu doar credinţă, ci încredere desăvârşită.

*Sfânta Împărtăşanie nu este un premiu pentru virtute, ci este izvorul vieţii, este însuşi Iisus Hristos care se dăruieşte celor care Îl doresc şi Îl caută ca şi Salvator. Nu vine Hristos să premieze sufletele luptătoare, ci vine ca să întărească sufletele luptătorilor.
*Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să avem credinţă în El. Nu doar credinţă, ci încredere desăvârşită.
Să ne schimbăm viaţa începând de astăzi, să-L iubim pe Dumnezeu şi să alergăm în braţele Lui ca un copil în braţele mamei sale. Şi care chiar de va avea vreo supărare, nu va alerga în braţele altei mame.
Ce înseamnă asta?
Că deşi Dumnezeu ne mai ceartă, pentru a ne ajuta să ne schimbăm viaţa, noi nu trebuie să ne îndepărtăm, ci iarăşi să revenim în braţele Sale.
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!

Părintele Elpidie din Rhodos


Corina Stanciu

59 Blog postari

Comentarii