FERICIREA REFERENDUMULUI

De când a început Referendumul pentru Familie plouă cu Fericire.

Și nu e o metafoă. Sau mai precis, e o metaforă doar pentru cei pentru care creștinismul este doar o ,,figură de stil." Pentru cei care sunt cu tot sufletul lor în Hristos, ploaia de Fericire e o cerească realitate.

Căci plouă peste adepții Referendumlui, din gurile celor ,,toleranți", ,,civilizați" și ,,progresiști" cu averse torențiale de înjurii, batjocoriri și dejecții. Cu siguranță curcubeul care va răsări după o asemenea ploie, drapelul Noii Ere, nu poate fi decât simbolul împăcării omenirii cu infernul. Dar în Hristos, în Biserică, ploaia de imprecații, de scrâșnete de dinți ale întunericului, nu face decât să împingă duhurile creștinilor spre răcoarea edenică a Raiului. Căci: ,, Fericiți veți fi voi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri, că așă au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.(Mt.5,11-12).

Cine are acum măcar o fărâmă de realitate din inima lui în Hristos gustă deja de aici din realitatea cuvintelor Lui. Căci nu noi, ci Hristos l-a făcut pe om bărbat și femeie: și tot El a făcut din cei doi o fmilie binecuvântându-i să crească și să se înmulțească. Noi doar am răspuns și vom răspunde AMIN! la cuvântul Lui Dumnezeu. Acesta este Referendumul: un AMIN la Facere.

Aversele de scuipat, cu sau fără salivă, care cad peste Referendum, sunt continuarea celor de pe Drumul Calvarului și Golgotei.

Fericiți cei peste care cad scuipăturile destinate lui Hristos: e cea mai bună dovadă că ei sunt cu adevărat parte din Trupul lui Hristos, că sunt în mod real în Biserică.

sursa : cuvantul-ortodox.ro


Ionel Neculai Dârjan

73 Blog postari

Comentarii