Nimic nu este mai de preț decât libertatea

Libertatea este o stare de spirit a omului care privește dincolo: dincolo de sabie, dincolo de cușcă, dincolo de boală, dincolo de moarte, dincolo de legile trecătoare ale stăpânitorilor muritori.

Nimic nu este mai de preț decât libertatea, căci doar din condiția de libertate poate fi trăită și dăruită iubirea. De aceea libertatea nu este condiționată de nimic: nici de legi, nici de sărăcie, nici de boală, nici măcar de lanțuri și sabie.

Libertatea este o stare de spirit a omului care privește dincolo: dincolo de sabie, dincolo de cușcă, dincolo de boală, dincolo de moarte, dincolo de legile trecătoare ale stăpânitorilor muritori. De aceea apostolul Pavel se întreabă: oare cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? - “Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 38-39).

Fiind libertatea atât de la îndemână, încît nici sabia și nici lanțul să nu o poată speria, e păcat să te faci rob de bunăvoie nălucirilor mulțimii.

Dar robul nu înțelege chemarea libertății, căci libertatea inafara stăpânului este moarte pentru el.

Sclavia spiritului a cuprins omenirea și întunericul se lasă peste lume. Acum răsună limpede întrebarea lui Hristos: “Oare când voi veni, mai găsi-voi credință pe pământ?” (Luca 18,8).


Corina Stanciu

59 Blog postari

Comentarii