http://www.ganduridinierusalim.....com/cand-te-rogi-vr

Când te rogi, vrăjmașul nu are putere asupra ta – Gânduri din Ierusalim
Favicon 
www.ganduridinierusalim.com

Când te rogi, vrăjmașul nu are putere asupra ta – Gânduri din Ierusalim

Nu există alt ajutor mai necesar, mai folositor şi mai mare pentru războiul trupesc decât rugăciunea neîntreruptă, spusă cu evlavie, credinţă şi cucernicie. Tocmai de aceea apostolul Pavel ne porunceşte: „Rugaţi-vă neîntrerupt”, pentru a ne păzi nev