Acoperământul Maicii Domnului
Acoperământul Maicii Domnului

Acoperământul Maicii Domnului

@AcoperamantulMaiciiDomnului

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghi­na
(9 Noiembrie)

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?
Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.
Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.
Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.
Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

image

image

Centrul de zi pentru copii ”Sfânta Tatiana”, încununarea celor 8 ani de activitate ai Asociației ”Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare”
Troparul Sfintei Mucenițe Tatiana: ”Luminat-ai strălucit întru pătimirea ta, răbdătoare de chinuri, ceea ce nu te-ai mohorât în schingiuirile tale, ci ca o frumoasă porumbiță către cer ai zburat, Tatiana! Roagă-te dar pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine!” Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, păzește-ne sub Sfânt Acoperământul tău!

Centrul de zi pentru copii ”Sfânta Tatiana” Satu Mare
Favicon 
weseeclip.com

Centrul de zi pentru copii ”Sfânta Tatiana” Satu Mare

Centrul de zi pentru copii ”Sfânta Tatiana”, încununarea celor 8 ani de activitate ai Asociației ”Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare” Troparul Sfintei Mucenițe Tatiana: ”Luminat-ai strălucit întru pătimir

Maica Domnului Îndurerată pentru copiii uciși în pântece

image

https://weseeclip.com/watch/gr....upul-folk-al-colegiu

Grupul Folk al Colegiului National Doamna Stanca Satu Mare
Favicon 
weseeclip.com

Grupul Folk al Colegiului National Doamna Stanca Satu Mare

Festivitatea de inaugurare a Centrului de zi pentru copii Sfânta Tatiana, realizat de Asociatia Sf. Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare