Liturghia - cerul pe pământ

Slavă şi mulţumire lui Dumnezeu care a închis atâtea bunătăţi cereşti în Biserica de pe pâmânt!

 In lume murim prin păcate - in Biserică ne facem vii în har prin pocăinţă; în lume suntem supuşi necazurilor, întristărilor, năpastelor, bolilor - în Biserică ne eliberăm de ele, ne vindecăm, dobândim mângâiere, aflăm alinare; în lume orbecăim în bezna patimilor, nu ştim ce facem, către ce tindem, fiindcă ne orbeşte întunericul păcatului - în Biserică ne luminăm prin deschiderea ochilor minţii şi vedem limpede lumina; în lume ne întinăm - în Biserică ne curăţim şi ne sfinţim; în lume cădem în neputinţă trupească şi sufletească - în Biserică ne întărim cu sufletul şi trupul.
Din Biserică iradiază iertare, viaţă, putere, sfinţenie, adevăr, lumină, curajul duhului, mângâiere şi bucurie.
Slavă şi mulţumire lui Dumnezeu care a închis atâtea bunătăţi cereşti în Biserica de pe pâmânt!


Sf. Ioan de Kronstadt, Liturghia - cerul pe pământ


Corina Stanciu

59 Blog postari

Comentarii