Potirul unește, nu dezbinā.

O Biserica. Un trup. O credințā. Un Potir.

 

Conștiența de a te ști incompatibil cu aceastā lume, de a nu te lua la íntrecere ín donații cu toți bogații, pentru a intra ín grațiile rețelelor sociale, a guvernelor și a ministerelor incompetente sau a presei aservite politic, de a nu te íncrede ín voturi și ín statistici sociale cantitative, pentru cā ești o ‘turmā micā’, de a nu te amesteca cu ereziile, te ține departe de penibil și te ferește de imixiunile murdare ale incompetenților vicleni, ín Spațiul tāu Sacru și ín Liturghie.

‘Ieșiți din mijlocul lor și vā osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat sā nu vā atingeți și Eu vā voi primi pe voi. Și voi fi vouā Tatā și voi ími veți fi Mie fii și fiice’.

Rolul administrației BOR nu este acela de a face donații fārā sens și de a accepta erezii, pentru a gádila egoul unora, pentru cā, ín felul acesta, separarea Bisericii de Stat va ajunge ín faza ‘bisericā de stat’, ín care Biserica nu va interveni ín deciziile Statului, ínsā Statul poate interveni ín Spațiul Sacru al Bisericii.
Oamenii nu sunt convertiți la credințā prin propagandā iubiristā sau prin fluturarea chitanțelor, ci ca reacție la íntálnirea cu Adevārul revelat.

Rolul Bisericii (inclusiv al administrației BOR), este acela de a predica Adevārul revelat, ín Duhul Sfinților Pārinți (mai ales prin fapte), și de a nu permite imixiuni neortodoxe ín Spațiul Sacru și ín Liturghie.

Pentru a sāra un kilogram de aluat, íți trebuie doar puținā sare.
Avem nevoie de sare.

Facebook Maia Maironi


kirilos ortodox

13 Blog postari

Comentarii