Dumnezeu vrea să I se pună întrebări?

Ieromonah Savatie Baștovoi: Dacă înțelegem întrebarea ca pe o condiție și cale a cunoașterii, atunci răspunsul este Da

Ieromonah Savatie Baștovoi:
 
Dacă înțelegem întrebarea ca pe o condiție și cale a cunoașterii, atunci răspunsul este Da, deoarece Dumnezeu S-a descoperit pe Sine ca fiind Adevărul: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14,6). Și tot Dumnezeu, prin gura Apostolului Ioan, ne spune că trebuie să cunoaștem adevărul:”Cunoașteți Adevărul și adevărul vă va face liberi”(Ioan 8,32). Dumnezeu nu doar că Se înfățișează pe Sine ca fiind Adevărul, ci ne spune că noi avem capacitatea de a-L cunoaște. Acesta este un aspect foarte important prin care Adevărul nu este doar revelație, ci este o revelație ca rezultat al căutărilor omenești. Primul pas spre revelație este o întrebare. La întrebarea fundamentală pe care a pus-o Moise: ”Cine ești?”, răspunsul a fost: ”Eu sunt Cel ce sunt”. Aceasta este lecția cunoașterii redusă la o întrebare care cuprinde totul și un răspuns care spune tot. Dincolo de această revelație încep contemplația și petrecerea în Adevăr, fără nevoia de a pune întrebări, deoarece însăși ființa umană devine Adevăr. Acesta este și sensul cuvintelor ”adevărul vă va face liberi”, adică vă va elibera de întrebări și de teroarea îndoielilor.
 
DUMNEZEU povestit pe înțelesul unei femei, Ieromonah Savatie Baștovoi

Corina Stanciu

59 Blog postari

Comentarii