Doamne, dăruieşte-ne marea milă a milostivirii Tale!

Multumim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru toate facerile Tale de bine

Multumim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru toate facerile Tale de bine, pe care ni le-ai arătat nouă, nevrednicilor, din vârsta cea dintâi, până întru aceasta de acum, pentru care le stim si pentru care nu le stim, pentru cele arătate si pentru cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă cu lucrul şi cu cuvântul. 
Cel ce ne-ai iubit până întru atât, încât si pe Însuşi Fiul Tău, Cel Unul-Născut, L-ai dat pentru noi, învredniceşte-ne ca si noi să ne facem vrednici de dragostea Ta ! 
Dă-ne înţelepciune prin cuvântul Tău şi prin frica Ta insuflă-ne tărie, cu puterea cea de la Tine! Si orice am gresit, cu voie sau fără de voie, iartă-ne şi nu ni le socoti! 

Păzeşte sufletul nostru sfânt şi-l pune înaintea divanului Tău, având ştiinţa curată şi sfârşit vrednic de iubirea de oameni a Ta. Adu-Ti aminte, Doamne, de toti cei ce cheamă întru adevăr numele Tău, de toti cei ce ne voiesc binele si de toti cei ce ne voiesc răul, că toti suntem oameni şi deşertăciune e tot omul. 
Şi ne mai rugăm Ţie, Doamne, dăruieşte-ne marea milă a milostivirii Tale. Amin!


Corina Stanciu

59 Blog postari

Comentarii