"E absurd ca un evoluționist să invoce că e de negândit ca un Dumnezeu ce nu poate fi gândit să fi făcut totul din nimic, iar apoi să pretindă că e mai ușor de gândit că nimicul se poate transforma de la sine în tot și în toate."

GK Chesterton